Kommissionens förordning (EG) nr 1318/2000 av den 22 juni 2000 om ändring av förordning (EG) nr 1487/95 om fastställande av försörjningsbalansen för Kanarieöarna med grisköttsprodukter och av stödet till produkter från gemenskapen