Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2001 af 30. juli 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser