Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2003 af 12. juni 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 32. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002