Dom afsagt af Retten i Første Instans den 14. juli 2000 i sag T-82/99, Michael Cwik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Tjenestemænd — tilladelse til offentliggørelse — tjenestemandsvedtægtens artikel 17, stk. 2 — Fællesskabets interesser — åbenbart fejlskøn)