SKRIFTLIG FRÅGA E-3457/02 från Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) till kommissionen. Eurocost.