SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-3907/02 af Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Økonomiske og sociale konsekvenser af EU's udvidelse.