Kommissionens forordning (EF) nr. 1752/2000 af 8. august 2000 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører spansk flag