Kirjalik küsimus E-5366/09, mille on esitanud Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) nõukogule. Rahumeelsete inimõigusaktivistide kinnipidamine Marokos