Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av makroekonomisk stöd till tredje land under 2001