Beretning fra kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet gennemførelse af den makrofinansielle bistand til tredjelande i 2001