Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 8/2000 af 4. februar 2000 om ændring af bilag VI (social sikring) til EØS-aftalen