Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 1. august 2003 i sag T-378/02 R, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Foreløbige forholdsregler — statsstøtte — tilbagesøgningspligt — fumus boni juris — uopsættelighed — interesseafvejning — ekstraordinære omstændigheder — foreløbig udsættelse)