SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0839/00 af Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) til Kommissionen. Problemer i forbindelse med gennemførelsen af det operationelle program for uddannelse og erhvervsmæssig grunduddannelse under fællesskabsstøtterammen for Grækenland.