Kommissionens forordning (EF) nr. 201/2002 af 31. januar 2002 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter