Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 15. december 2001 til 15. januar 2002 (Offentliggørelse i medfør af artikel 12 eller 34 i Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93)