Berigtigelse til Kommissionens henstilling 2003/120/EF af 20. februar 2003 om beskyttelse og information af offentligheden med hensyn til eksponering for vedvarende radioaktiv cæsiumforurening i visse vilde fødevareprodukter som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EUT L 47 af 21.2.2003)