Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2074 — Tyco/Mallinckrodt) (EØS-relevant tekst)