SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0274/01 van Jillian Evans (Verts/ALE) aan de Commissie. De Britse volkstelling in Wales.