SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0274/01 af Jillian Evans (Verts/ALE) til Kommissionen. Det Forenede Kongeriges folkeoptælling i Wales.