SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0766/01 af Charles Tannock (PPE-DE) til Kommissionen. Chartret om grundlæggende rettigheder (eksisterende rettigheder eller skabelse af nye rettigheder).