Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mischo fremsat den 18. maj 2000.