2002/501/EF: Kommissionens afgørelse af 18. marts 2002 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om den attest, der er omhandlet i punkt 6 i aftalen om gensidige præferencehandelsindrømmelser for visse vine (meddelt under nummer K(2002) 666)