Rådets forordning (EF) nr. 1499/2002 af 20. juni 2002 om eksporten af visse stålprodukter fra Rumænien til Fællesskabet i perioden 1. juli til 31. december 2002 (ordningen med dobbeltkontrol)