Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2743 — ING Groep/Piraeus Bank) (EØS-relevant tekst)