Statsstøtte — Tyskland — Støtte C 71/02 (ex NN 87/C/01) — Hamburgische Landesbank — Girozentrale — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (EØS-relevant tekst.)