Sag C-97/03: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 7. januar 2003 af College van Beroep voor het bedrijfsleven i sagen hr. og fru T.H.J.M. van Schaijk mod Directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees