SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0298/02 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen. Dyrs velfærd i EU og tredjelande.