Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. september 2003 i sag C-6/01, Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) m.fl. mod Estado português (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Cível da Comarca de Lisboa) ("Fri udveksling af tjenesteydelser — drift af lykkespil — spilleautomater")