Kommissionens forordning (EF) nr. 1368/2003 af 31. juli 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand