2002/409/EF: Rådets afgørelse af 6. december 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien og om fremme af kombineret transport - Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport - Meddelelse om ikrafttrædelse af vejtransitaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om godstransport$