Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1681/2001 af 22. august 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter og forordning (EF) nr. 1498/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår meddelelser, der udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mælk og mejeriprodukter (EFT L 227 af 23.8.2001)