Eeuroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/45, 29. november 2018, millega kehtestatakse tingimused Euroopa Keskpanga kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29 (EKP/2018/29)