Sag C-39/00 P: Appel iværksat den 11. februar 2000 af Société Service pour le groupement d'acquisitions (S.G.A.) til prøvelse af dom afsagt den 13. december 1999 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Første Afdeling) i de forenede sager T-189/95, T-39/96 og T-123/96, Société Service pour le groupement d'acquisitions (S.G.A.) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber