Rozhodnutie Rady z 16. júna 2003 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska týkajúcej sa spolupráce pri antikonkurenčných aktivitách