2003 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas sudarantis Europos bendrijos ir Japonijos Vyriausybės Susitarimą dėl bendradarbiavimo, susijusio su antikonkurencine veikla