2003/520/EY: Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä tehdyn Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä