Nõukogu otsus 2003/520/EÜ, 16. juuni 2003, millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse ja Jaapani valitsuse vahel konkurentsivastast tegevust käsitlev koostööleping