Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av rådets direktiv 95/57/EG om insamling av statistisk information rörande turism