SKRIFTLIG FRÅGA E-3672/01 från Daniela Raschhofer (NI) till kommissionen. Uppbyggnad av de administrativa strukturerna i Tjeckien.