Kommissionens forordning (EF) nr. 1180/2003 af 2. juli 2003 om særforanstaltninger for så vidt angår importlicenser for sukker fra Serbien og Montenegro