Kommissionens förordning (EG) nr 2262/2000 av den 11 oktober 2000 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick