Kommissionens forordning (EF) nr. 2262/2000 af 11. oktober 2000 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren