Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2000 af 15. september 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager