SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-1742/01 af Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) til Kommissionen. Luftfart.