SKRIFTLIG FRÅGA E-1026/02 från Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) till kommissionen. Diskriminering till följd av att lokala miljöbestämmelser införts i fyra svenska städer.