SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1026/02 van Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) aan de Commissie. Discriminatie als gevolg van de invoering van plaatselijke milieuvoorschriften in vier Zweedse steden.