Kommissionens förordning (EG) nr 1322/2002 av den 22 juli 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris