Kommissionens forordning (EF) nr. 1322/2002 af 22. juli 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris