Kommissionens forordning (EF) nr. 664/2002 af 18. april 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker