Dom afsagt af Retten i Første Instans den 6. marts 2003 i de forenede sager T-228/99 og T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale og Land Nordrhein-Westfalen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Statsstøtte — manglende kompetence for Kommissionen — tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet — væsentlige formelle mangler — begrebet støtte — tilsidesættelse af artikel 87 EF og 295 EF — investor, der disponerer ud fra markedsøkonomiske betragtninger — passende godtgørelsessats — tilsidesættelse af begrundelsespligten)